2017 KRAFT

KRAFT

Brynseng Skole, Oslo

Veggmaleri i samarbeid med Vigdis Fjellheim

Brynseng skole er et pilotprosjekt for Undervisningsbygg innen for miljø- og klimavennlig arkitektur. Skolens miljøfokus er temaet vi har valgt å fokusere på i kunstprosjektet vårt. Verket består av ni etasjer med veggmalerier i to trappeløp, er stedsspesifikt både fysisk og innholdsmessig.
Primærbrukergruppen er elevene på skolen, barna. Vi har fokusere på det konstruktive og på det handlekraftige barnet/eleven. På mange måter er de bærere av ansvaret for hvordan fremtiden vil fortone seg og viktigheten av bevisstgjøring og handlekraft kan ikke overdrives. Nysgjerrighet, omsorg og respekt for naturen, aktivitet og dynamikk har vært viktige stikkord i arbeidet vårt. Vi ønsker å vise nødvendigheten av å se og anerkjenne både det lille og det store, det lokale og det globale på samme tid.
Maleritablåene er en lek med størrelsesdimensjoner, perspektiver, farger og former. Motivene vi har brukt assosierer rundt utrydningstruede arter, værfenomener overforbruk, bæreevne, klimaflyktninger og migrasjon.

Foto: Thomas Tveter

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes