2017 1981 va 2016

1981 vs 2016

Re videregående skole, Vestfold, 2016/2017

Folie på glassgelender i nytt skolebibliotek

I dette utsmykkingsprosjektet var det naturlig å ta utgangspunkt i tekst, lyd og informasjon. Jeg har assosiert rundt fenomener fra lydbølger til årets nyord. Alt er flettet sammen i en collage som kan leses på mange ulike måter, avhengig av betrakterens referanser. Det hele er tenkt som en bevegelse som binder rommet sammen, som kan leses som en frise eller som små øyeblikk. Bygget består av original arkitektur med tilbygg. Tittelen refererer til de to årstallene: når skolen ble bygget og når tilbygget ble prosjektert.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes