2013 Hallo Afrika!

Hallo Afrika!

Haugesund Kunstforening / Haugesund Billedgalleri  20.september – 20. oktober 2013
Maleri på lerret og vegg, samt tekstilarbeid

Utstillingen er en blanding av maleri på vegg og lerret, samt tekstilarbeid. Veggmaleriene henter inspirasjon fra Sør-Afrika og Gambia, hvor fasademaleri har en naturlig plass i hverdagen. I Zululand kan veggmaleri kun utføres av kvinner tradisjonen tro. Maleriene forteller om familie, stammetilhørighet og status i samfunnet. I Gambia er det også en utbredt tradisjon med veggmaleri, men har der en helt konkret praktisk funksjon – å formidle hverdagsligheter til den store den store andelen av befolkningen som er analfabeter. Maleriene på lerret er stort sett basert på egne fotografier, blant annet fra en strandfest i Cape Town, hvor ritualet ”Welcoming The Waves” er en årlig begivenhet og finner sted 1. januar. Her ville jeg bryte med det stigmatiserte blikket vi har av Afrika og formidle et mer nyansert og hverdagslig syn, og vise de motivene man ikke forventer å se. En serie portretter som hyller den afrikanske mannen gjennom en kunsthistorisk tradisjon, er også et sentral del av utstillingen.

Lokalene til Haugesund preges av en sterkt tilstedeværende arkitektur som er både antroposofisk og tidstypisk. Det var viktig for meg å gjøre noen godt synlige grep i rommet som understreker arkitekturen – samtidig som det tilførte nye romlige elementer.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes