2018 The Flood

The Flood

Vedholmen Galleri, Os, Hordaland 2018

I utstillingen The Flood viser jeg en helt ny serie malerier og en skulptur.

Denne utstillingen er en motsats til flere av mine tidligere prosjekter som har hatt et romantisert og nostalgisk blikk på fortiden. I utstillingen The Flood beveger jeg meg i en mørkere retning enn tidligere og utforsker, gjennom maleri, et dystopisk verdensbilde og et kollektivt mørke. Flod, overflod, syndeflod. Jeg har hentet inspirasjon fra litteratur og film, samt fra nyheter generelt. Titlene på verken er inspirert av det litterære verker ”The year of the Flood” (Margreth Atwood) og den dystopisk filmen ”The Road”.

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes