2011 BILLEDLOTTO

BILLEDLOTTO

Østlandsutstillingen, Akershus Kunstnersenter

Samarbeid med Vigdis Fjellheim.

De gitte forutsetningene for prosjektet er at vi daglig har tatt bilder på sammenfallende datoer men på ulike kontinenter i løpet av reiser vi foretok i årsskiftet 2010/2011. Reisemålene var Australia/ Thailand og Sør-Afrika. Vi har deretter hver for oss konsekvent valgt ut ett bilde per dag til prosjektet. Det er i sammenstillingen av de to bildene som tilhører samme dag at samarbeidsprosessen starter. Letingen etter likheter og fellestrekk, ulike billedlesninger og assosiasjoner, hva vi velger å fokusere på og hvilke sammenhenger vi velger å insistere på for at billedlottoen skal gå opp, er en viktig forutsetning for det videre arbeidet.
Det fysiske arbeidet består av fotografi, mdf former, vegg og gulv- maleri, samt billedhefter som et supplement til lesningen av verket.

Billedlotto

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes