2017 Den morgenen

Den morgenen

Hommelvik helsetun, Trøndelag, 2016

Ni akrylmalerier i varierende størrelse.

Jeg ble invitert til å utforme et arbeid til Hommelvik helsetun. Hommelvik kommune har en sterk arbeiderklassekultur, og er et av få steder i Norge der barna får fri fra skolen for å gå i 1. mai-tog. Hommelvik har også et engasjert historielag og gjennom et samarbeid med disse fikk jeg fri tilgang til et billedarkiv med private og offentlige fotografier. Med utgangspunkt i dette arkivet gjorde jeg et utvalg som jeg overførte til maleri. Utvalget er basert på mine personlige preferanser, og med et utenforstående blikk tolker jeg historien om Hommelvik. Alle maleriene har fått små tekster fritt tolket etter informasjon funnet i historiearkivet. Jeg har også «oversatt» flesteparten av bildene fra sort/hvit til farge.

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes