DRIV

Nord-Aurdal kommune og Jørn Hilme-stemnet inviterte meg til å gjøre et veggmaleri med utgangspunkt i folkemusikk sommeren 2021. I felleskap valgte vi vegg (Elton bygget), og inspirasjon til motivet skjedde i nært samarbeid med elevene på Strunkeveko og FolkemusikkUng. Takk til David og Levina Storåkern (folkemuseet i Oslo) som stilte som modeller. 

Tiltaket ble støttet av Sparebankstiftelsen. 
Bildene fra åpningen er tatt av Cathrine Dokken/Jørn Hilme.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes