2004 Utsmykking Fantoft Omsorgsenter

Reproduserte blomster

Fantoft omsorgssenter, Bergen, 2004

Utsmykkingen består av en serie på fire sirkulære malerier, med en diameter på 1 meter, plassert rundt i sykehjemmets fire korridorstuer. Serien tar utgangspunkt i reproduksjoner av blomstermotiver. Motivene er dagligdagse, men trer her ut av sin opprinnelige kontekst og blir opphøyet og portrettert.

Reproduksjoner er tidstypiske og estetikk speiler tid. Et eksempel er postkort av blomster fra syttitallet, der motivet ble opphøyet i form av teatralsk lyssetting og kunstig oppstilling. Til denne utsmykkingen valgte jeg bevisst ut motiver fra ulike tidsepoker, fra 50-, 60-, 70- og 80-tallet.

Situasjon og sted ble viktig ved denne utsmykkingen. Den ble utformet med tanke på at det er eldre mennesker som først og fremst er brukere av disse vrimlearealene, og jeg ønsket derfor at arbeidet skulle si noe om tid, og fortsette å gjøre det i generasjoner fremover.

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes