FEMTITO

FEMTITO

Galleri Christinegaard, BERGEN i samarbeid med Vigdis Fjellheim

Hva skjer når 2 kunstnere bringer 52 malerier sammen til ett felles verk?

I nøyaktig ett år har kollega Vigdis Fjellheim og jeg arbeidet med utstillingen FEMTITO. Gjennom året har vi produsert 26 malerier hver i ett gitt format. Først tre dager før utstillingen fikk vi se hverandres malerier for første gang. Utstillingsrommet ble forvandlet til et  laboratorium der vi satte maleriene sammen som brikker i en total installasjon. Jakten på interessante sammenhenger og kontraster startet. Hva skjer når man tvinges til å rekontekstualisere sitt eget arbeid? Hva skjer når eierskap utviskes og kontrollen over eget arbeid utfordres? Hvordan kan perspektiver forflyttes og meningsinnhold endres ved nye sammenstillinger? Hvilke vurderinger og diskusjoner oppstår, og hva er de basert på? Utfallet har vært uvisst, også for oss helt fram til åpningsdagen. Da fremsto utstillingen som et totalverk, eller en installasjon som ingen kunne ha forutsett bare dager tidligere. Foto Pål Hoff, Vigdis Fjellheim, Torunn Skjelland

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes