KLOKE HENDER

KLOKE HENDER

Byggfag på Re videregående skole,

Akryl på vegg og mdf plater, cnc frest eikefinerplater

.

Utsmykkingen på Byggfag er en forlengelse av utsmykkingen på biblioteket, samtidig som de har vesensforskjeller i utrykk og utførelse. Mens biblioteket er en myldrende collage og et utrykk for strømmen av informasjon som vi omgir oss med, er utrykket på Byggfag en tre-dimensjonal collage med et robust og tradisjonelt utrykk med vekt på håndverk.

Som et salgs grunntema har jeg tatt utgangspunkt i begrepet kloke hender, taus kunnskap. Jeg ønsker å si noe om erfaringsbasert kunnskap – kunnskap som ikke læres gjennom teori – men gjennom egne og praktiske erfaringer. Kunnskap som finnes i hendene, som finnes i håndverket. Det er allikevel viktig med sammenhengen med hånd og ånd – man trenger kunnskap fra både hode og hender Teori og praksis, er ikke en motsetning, men en forutsetning. Det er et innbyrdes avhengighetsforhold som forutsetter hverandre.

Jeg har lekt meg med en referanse til Michelangelo sitt verk Adams skapelse – der Gud berører Adams hånd og gir han kunnskap. To hender som møtes i en litt slapp og doven bevegelse, reprodusert i det uendelige. Dette er et motiv de fleste drar kjensel på og motivet er en del av vår felles kulturarv.

Jeg har også tatt med meg ravnen videre fra biblioteket. Ravnen, en svært myteomspunnet  og vakker fugl som har fått en sentral plassering. Den regnes som en av våre klokeste fugler, og har en imponerende måte å tilegne seg kunnskap. Ravnen var sentral i Ramnes kommunevåpen, og det er slik en liten kommentar til den lokale historien.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes