2017 KRAFT

KRAFT

Brynseng Skole, Oslo, 2017

Veggmaleri i samarbeid med Vigdis Fjellheim

Brynseng skole er et pilotprosjekt for Undervisningsbygg innen miljø- og klimavennlig arkitektur. Skolens miljøfokus var derfor temaet vi valgte å fokusere på i kunstprosjektet. Verket består av ni etasjer med veggmalerier i to trappeløp, og er stedsspesifikt både fysisk og innholdsmessig.

Primærbrukergruppen er elevene på skolen. Vi har fokusert på det konstruktive og handlekraftige barnet/eleven. Disse barna skal bære ansvaret for hvordan fremtiden vil fortone seg, og viktigheten av bevisstgjøring og handlekraft kan ikke overdrives. Nysgjerrighet, omsorg og respekt for naturen, aktivitet og dynamikk ble derfor viktige stikkord i arbeidet vårt. Vi ønsket å vise nødvendigheten av å se og anerkjenne både det lille og det store, det lokale og det globale på samme tid.

Maleritablåene ble en lek med størrelsesdimensjoner, perspektiver, farger og former, og motivene assosierer rundt utrydningstruede arter, værfenomener, overforbruk, bæreevne, klimaflyktninger og migrasjon.

Foto: Thomas Tveter

 

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes