2013 Looking Backwards Recording Now

Looking Backwards

Hå gamle prestegard 2.mars-14.april 2013
Maleri på lerret og vegg, tegning og collage

Grandtante Anna reiste til Uganda for å jobbe som sykepleier, rett før løsrivelsen fra Britisk Afrika. En tid med mye politisk uro, men hvor man som hvit fortsatt nøt godt av en europeiske overlegenhet. Denne fiktive historien er utgangpunktet for en undersøkelse av immigrasjonshistorie, utvandring, kolonialisering og religion. Gjennom tegning, maleri og collage får personlige fotografier, gamle familiebilder og fotografier fra norsk misjonsarkiv et nytt liv og innhold. I utstillingen blander jeg situasjoner, verdensdeler, tid og rom. Maleriene og tegningen som tilsynelatende framstår som dokumentariske er alle manipulerte og består av flere lag fotografier. I samstilling og møte med det bearbeidede materialet, oppstår en ny historie. Hvordan forandrer historien seg ut fra sammenhengen? Hva er sant? Hvem forteller egentlig historien?

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes