Bortenfor Blånene

Bortenfor Blånene

Lusetjern Skole, (1.-7. trinn) Holmlia, Oslo,

Samarbeid med Vigdis Fjellheim

Store landskap av farge danner en visuell helhet i veggmaleriene på de komplekse betongarealene som utgjør skolegården til Lusetjern skole. Landskapene består av sjikt av farge som illuderer at noe ligger foran og noe ligger bakenfor, feltene blir lysere og lysere i valørene, som blåner når man betrakter et fjellandskap. Ved nærmere ettersyn vil man oppdage at disse blånene består av silhuetter av barneansikter i profil. Modellene for ansiktssilhuettene er elever som går på Lusetjern skole i dag. På denne måten vil elevene selv danne det samlende hovedelementet i komposisjonen.

De horisontale blånene brytes opp av vertikale tablåer eller scener av ulik art. Scener som består av sammensetninger eller sammenstillinger av elementer fra flora, fauna og menneskeskikkelser. Fantasihybridene fungerer som byggeklosser i veggmaleriene. I dem finnes det ikke noe verdiperspektiv, her er alle aktørene like viktige. Mennesket er rangert på lik linje og inngår i et symbiotisk og likeverdig forhold til alt rundt seg. Vi har lånt fra eventyr og fabler, planter besjeles og naturen får nye og ulogiske egenskaper. Ved å ta i bruk elementer som er gjenkjennbare fra alle fire verdenshjørner, ønsker vi å skape en tilhørighet for elevene, uavhengig av hvor de kommer fra og fra hvilken kultur de føler seg hjemme i.

Vi har vært inspirert av den bølgende bevegelsen i betongmurene som utgjør størsteparten av skolegårdens areal. En betonglabyrint som skaper små og store rom og deler inn skolegården i soner. Vi ønsker å forsterke kvaliteter i arkitekturen og understreker de to dominerende buede veggene som to ulike soner ved å fargekode dem. Sonen ved hovedinngangen har fått en dominans av blåtoner, mens den andre sonen domineres av grønntoner.

Foto: Trond Isaksen / Inger Gogstad /

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen og Kulturetaten, Oslo Kommune

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes