2015 MARE NOSTRUM

MARE NOSTRUM

Vigdis Fjellheim og Torunn Skjelland
Veggmaleri på Fredsveggen ved Nobels Fredssenter, Rådhusplassen i Oslo. 10. juni 2015- 3. april 2016.
Produsent: Kulturbyrået Mesén

Verket er oppkalt etter den italienske aksjonen «Mare Nostrum» (Vårt hav) som i 2013 ble iverksatt for å redde båtflyktninger på vei over Middelhavet til Europa. Det er malt direkte på et seksti meter langt byggegjerde, kalt Fredsveggen, utenfor Nobels Fredssenter. Daglig passerer 80 000 mennesker denne veggen.

Det at utstillingsarenaen er plassert rett ved havna i Oslo inspirerte oss sterkt til å ta fatt i denne tematikken. Katastrofen skjer nå, i det samme havet, og det er viktig å stadig minne om at det er vårt felles moralske ansvar å bry oss og å hjelpe. Vi ønsker å bidra til at det som skjer i Middelhavet ikke glemmes, selv om media har rettet søkelyset andre steder.

Vi har arbeidet ut ifra en collageteknikk der bildearkiv bestående av egne bilder og pressebilder har utgjort basen for oppbyggingen av et komplekst veggmaleri. Noen av bildene vi har valgt har allerede blitt symbolske og ikoniske, mens andre vil vekke mer universelle assossiasjoner. Ulike avbildninger av hav er limet som binder elementene sammen.

Arbeidet med veggen ble utført i mai/juni 2015 i løpet av fire uker og vil stå frem til april 2016. Prosjektet har fått mye oppmerksomhet, blant annet med omtale i Artsbeat i New York Times, tv-innslag på Arte Metropolis fra Berlin, Dagsrevyen og Østlandssendingen.

Prosjektet er kuratert og produsert av Kulturbyrået Mesén i samarbeid med Nobels Fredssenter og Statsbygg.

Les/se mer:

Nobels Fredssenters hjemmeside.
Fra ARTSBEAT, New York Times.
Arte Metropolis
Dagsrevyen 9/6/2015

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes