2016 Onomatapoetikon

ONOMATOPOETIKON

Nye Holla skule, Ulefoss, 2016

Veggmaleri på fondvegg i kantine og i amfi, supplert med påmalte former i plexiglass.

Veggmaleriet viser en visuell fortolkning av elementer hentet fra naturvitenskapen. Jeg har fritt boltret meg i symboler fra fysikken, matematikken, geometrien, geologien og astronomien. Ved uventede symbolske sammenstillinger, koblet med et visuelt språk hentet fra tegneserier, oppstår nye fortolkninger og betydninger.

Jeg har også brukt håndskrevne ligninger/formler. Ligninger er abstrakte måter å beskrive fysiske fenomener på. Men fenomenet fremstår jo bare for den som kjenner ligningen. Det er et språk som er universelt og som tilstreber likevekt og balanse.

Jeg har også  tatt utgangspunkt i den unike geologien på Ulefoss, med sin spesielle forekomst av bergarter. Jeg har valgt å bruke bergkrystallen som gjennomgående visuelt element; den drar tanken mot edelstener og har en grafisk interessant form. Krystallene er presenterert som flyvende elementer for å gi assosiasjoner til asteroider og meteorer.

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes