2017 Østmarka psykiatriske akuttmottak

Østmarka psykiatriske akuttmottak, Trondheim, 2017

To akrylmalerier i stuer samt åtte reproduksjoner av tidligere malerier i plexiglass.

Foto: Ingun Myrstad

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes