PAPYRUS

Kunstprosjektet i biblioteket på Gvarv skole, del to

Samarbeid med Vigdis Fejllheim

Laser utskårne MDF-plater med akrylmaling. 

Papyrus er et enkeltstående verk på fondveggen plassert sentralt i rommet. Det står allikevel i tett sammenheng med verket Akantus som vi laget i 2020/2021, og som befinner seg på langveggene mellom klasserommene

I første del av kunstprosjektet lot vi akantusplanten og dens påvirkning på kultur og estetikk gjennom historien, gi oss et utgangspunkt som berørte både natur og kultur. I det nye prosjektet i biblioteket lar vi papyrusplanten innta samme type hovedrolle. Kunstverket i biblioteket har derfor fått tittelen Papyrus.

Ordet papyrus kommer fra gresk papyros. Gresk har også et annet ord for papyrus, nemlig byblos. Vi finner igjen ordet byblos i for eksempel bibliotek, bibel og bibliografi. Ordet papir stammer også fra papyros. Papyrus er en sumpplante i starrfamilien som vanligvis vokser til 3-4 meters høyde. Den er historisk berømt som oldtidens papirplante. For omkring 6000 år siden ble planten, som Nilen var rik av, tatt i bruk som skrivemateriale i oldtidens Egypt. 

Det ga mening for oss å gi planten som er opphavet til både ordet bibliotek og papir, en hovedrolle i kunstverket.

Biblioteket er som et smykke i midten av skolebygget. Biblioteket med verket Papyrus på fondveggen kan være et orienteringspunkt i bygget, der elevene kan komme for å orientere seg og bli orientert. Komposisjonen av former/brikker malt på utskårne MDF-plater, danner en til dels symmetrisk helhet med små uregelmessigheter, og er løselig inspirert av bunads- sølje og søm. Formene danner til sammen to akser, en horisontal og en vertikal, som kan peke ut retninger (verdenshjørner, himmelretninger). Størrelsen på verket som helhet måler ca. 3 meter bredt og 4 meter langt, omtrent forventet høyde på en papyrusplante.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes