Sketches for ART projects

 Utstilling i Atriet, Kunstskolen i Bergen

Sketches for Art Projects er et malerieksperiment hvor jeg kombinerte fragmenter av ulike kunstneriske prosesser, både avsluttede og pågående, for å skape et nytt verk. I Sketches for Art Projects (del en) tok jeg utgangspunkt i malerier fra de siste tre årene i kombinasjon med veggmalerier. Målet var å forstyrre min egen kunstneriske prosess, som vanligvis er veldig kontrollert og planlagt. I dette verket arbeidet jeg både fritt og planlagt, hvor sammenstillingene ikke var basert på innhold, men basert på intuitive og estetiske valg. Resultat er en maksimalistisk maleriinnstallasjon med fragmenter av ulike prosesser som består av maleri på lerret, vegg, tekstiler og silkeskjerf.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes