2009 TWEENS

TWEENS

Bekkevoll Ungdomsskole, Molde, 2009

Utsmykkingen Tweens består av veggmaleri på skolens heissjakt. Denne strekker seg over tre etasjer, der heissjaktens ni utvendige flater er bearbeidet kunstnerisk. Visuelt er det fortettede malerier som ligger nært opptil fotografiet og malte tegninger. Motivene for utsmykkingen er basert på billedmateriale fra ungdommen selv. Det er en blanding av egne snapshots og bilder funnet på Internett. Jeg har lett etter råmateriale som har en universell karakter, dvs. lett gjenkjennelige motiver, og motiver som nærmeste er ikonifiserte gjennom populærkulturen. Ut fra en rik bildebase har jeg satt sammen ulike tablåer der motivene ikke nødvendigvis har noen sammenheng. Likevel blir samstillingen av motivene til ulike historier der betrakterens egne preferanser danner rammeverket for historien.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes