2013 Utsmykking Bybanen i Bergen

1: 1000 483

Mårdalen stasjon, Bybanen i Bergen, 2013

Utendørs veggmaleri, ca seksti løpemeter og 7 meter på høyeste.

Motivet i arbeidet konsentrerer seg rundt tre hovedelementer:
– Et kart over Bergen med bybanens traseer tegnet inn. Traseen er blitt til en rød tråd som nøster seg gjennom motivet.

– Reiselivsplakater fra 40- og 50-tallet som reklamerer for Norge eller Vestlandet. Disse har en særegen estetikk, og oppleves mer som propaganda enn reklame. De gir et stereotypt og endimensjonalt bilde av Norge, som jeg har lekt med, løst opp, og satt sammen på nytt. Med i motivet er også noen ikoniske bilder fra vårt kollektive minneregister, som polfarer Amundsen med det norske flagget.

– «Nystemten», oversatt med Google translate fra norsk, via engelsk til arabisk. De ordene som er gjengitt på norsk, er de ordene som Google ikke klarte å oversette. Disse ordene er sentrale og knyttet sterkt opp til sangen, slik at man vil gjenkjenne den som «Nystemten».

Arbeidet ble utført i april 2013, med stor hjelp fra Linda Soh Trengereid og Gro Lygre Pettersen.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes