2009 Yukkaland og andre historier

yukkaland og andre historier

Haugar kunstmuseum, Tønsberg 21. november – 31. januar 2010

Samarbeid med Vigdis Fjellheim.

Kunstverket på haugar kunstmuseum under utstillingen exit vestfold er det femte arbeidet i samarbeidsprosjektet vårt. i installasjonen yukkaland og andre historier har vi behandlet eksotisme og eksotiske symboler som over tid er blitt en del av vår hverdag og nordiske identitet. Ved å gi symbolene nye bruksområder og ved overdrivelser og humor fremheves igjen det fremmede i det alminnelige. Vi har en antropologisk og assosiativ innfallsvinkel til problemstillinger rundt innsamling, kartlegging, kvantitet, kollektive minner, universalitet, gjenkjennelse, symboler, gjentagelser og overdrivelser. tematikken og formspråket utvikles for hvert ledd av samarbeidet og for hvert verk som vises. med en mengde innsamlet materiale og ideer har vi latt vegg og gulv – malerier og installasjoner av objekter vokse sammen i utstillingsrommet under dagene før åpningen. Spontaniteten og lekenheten som tidspresset genererer preger prosessen og samarbeidet. Vi har ulike metoder som utfordrer samarbeidssituasjonen, der blant annet eierskapet til maleriene utviskes. Arbeidet med installasjonen er et puslespill uten kjent utfall der brikkene brytes ned og bygges opp i nye konstellasjoner og der resultatet kan oppleves som et tredimensjonalt maleri og tre inn i.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes